Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Osoba prowadząca

Formy płatności

Informacje

Terapia logopedyczna

Dorota Majk Bezpłatne

Diagnoza i terapia indywidualna

Beata Wielebińska

Logorytmika

Dorota Majk Bezpłatne Zabawy grupowe usprawniające aparat artykulacyjny
Beata Wielebińska
Gimnastyka ogólnorozwojowa Katarzyna Pietluch Bezpłatne Wstępna diagnoza, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Warsztaty teatralne

Bartłomiej Kamiński Bezpłatne Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka z wykorzystaniem różnorodnych technik teatralnych

J. niemiecki

Agnieszka Ślusarz Bezpłatne Osłuchanie się z językiem obcym, nauka przez zabawę

J. angielski

Joanna Zagórna Bezpłatne Osłuchanie się z językiem obcym, nauka przez zabawę
Anita Pilipaka
Rytmika Sylwia Zygmunt Bezpłatne

Gry i zabawy rytmiczne, nauka kroków tanecznych i piosenek, przygotowanie do występów

Warsztaty ceramiczne

Magdalena Trocha Bezpłatne

Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych

Religia

Joanna Grela

Bezpłatne Wzbogacanie duchowych doświadczeń
Chór

Elżbieta Sokołowska

Bezpłatne

Doskonalenie śpiewu, ćwiczenia oddechowe