Współpraca

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym:

 • czynne włączenie najbliższej rodziny dziecka we wszystkie działania przedszkola służące jego dobru,
 • zebrania z rodzicami,
 • konsultacje,
 • zajęcia otwarte,
 • warsztaty,
 • imprezy integracyjne (na miejscu i wyjazdowe)
 • uroczystości okolicznościowe,
 • przedstawienia teatralne i prezentacje,
 • współudział w projektach edukacyjnych,
 • współdecydowanie o ważniejszych sprawach przedszkola,
 • sponsorowanie i wspomaganie bazy dydaktycznej.

 

Z placówkami działającymi w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej:

 • wspólne doskonalenie zawodowe (rady szkoleniowe, warsztaty, szkolenia, prelekcje),
 • wspólna organizacja imprez (festyny, prezentacje, działania twórcze, przeglądy teatralne),
 • zajęcia otwarte dla nauczycieli i dzieci,
 • promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego w środowisku,
 • promowanie twórczości dzieci – udział w różnorodnych działaniach artystycznych,
 • upowszechniania idei WKE w środowisku lokalnym – festyn osiedlowy.

 

W naszych niemieckojęzycznych działaniach wspierają nas:

 • Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu (Honorowy patronat),
 • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne (Honorowy patronat),
 • Instytut Austriacki we Wrocławiu,
 • Instytut Goethego w Krakowie i Warszawie,
 • Stowarzyszenie Semper Avanti (wolontariat),
 • Biblioteka Niemiecka – dział Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

 

Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną we Wrocławiu:

 • festyny z okazji Dnia Dziecka (prezentacja wozu szybkiej interwencji),
 • tresura psów – działania podejmowane przez straż miejską,
 • udział dzieci w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Działu Prewencji Policji (wdrażanie do bezpiecznych zachowań, profilaktyka zagrożeń),
 • zwiedzanie jednostek Policji i Straży Pożarnej.

 

Współpraca z Radą Osiedla Psie Pole – Zawidawie:

 • zapraszanie przedstawicieli rady w celu bliższego poznania przez radę bieżących problemów przedszkola i możliwości,
 • zapraszanie przedstawicieli na imprezy wewnętrzne przedszkola i ważne działania,
 • czynne włączanie się w imprezy organizowane przez radę,
 • zacieśnianie przyjaznych kontaktów, drobny sponsoring.

 

Z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego:

 • udział w corocznej kampanii „Trzymaj się prosto”,
 • przynależność do Sieci Placówek Promujących Zdrowie – liczne działania prozdrowotne.

 

Z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:

 • opieka psychologiczna nad dziećmi,
 • udział w zajęciach diagnozujących,
 • kierunki pracy z dzieckiem zdolnym, z dziećmi o specyficznych problemach edukacyjnych,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców,
 • zebrania dla rodziców,
 • wspomaganie nauczycieli fachowym poradnictwem, wskazówki do pracy,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudniejszych problemów wychowawczo – dydaktycznych (wstępna identyfikacja problemu).

 

Z parafią św. Jakuba i Krzysztofa:

 • coroczne przedstawienia jasełkowe podczas Mszy Św.,
 • Msza Św. w intencji dzieci, pracowników i absolwentów przedszkola,
 • Msza Św. dziękczynna w intencji sześciolatków.

 

Ze Szkołami Wyższymi:

 • przedszkole miejscem praktyk studenckich.

 

Z Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy:

 • prowadzenie uroczystości i imprez okolicznościowych,
 • odnawianie lalek teatralnych,
 • wykonywanie prezentów dla dzieci „Lalki – pluszaki”.

 

Z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej:

 • uświetnianie występami dzieci imprez i uroczystości dla mieszkańców domu,
 • umożliwienie organizowania uroczystości przedszkolnych w Sali Zgromadzenia.

 

Współpraca ze specjalistami: (logopedą, psychologiem, lekarzami z Akademii Medycznej, nauczycielem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, nauczycielem rytmiki, lektorem j. niemieckiego, nauczycielem/animatorem plastyczno – teatralnym, nauczycielem muzyki, katechetą):

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie dziecięcych sprawności, zamiłowań i zainteresowań,stymulowanie do aktywności twórczej,
 • usprawnianie funkcji,
 • korekcja wad,wzbogacanie wiedzy, także duchowej.