VI Przegląd Twórczości Niemieckiej

11 kwietnia w Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej 17 odbył się organizowany przez Przedszkole 71 „Chatka Małego Skrzatka” VI Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim.
Ideą i główną myślą przewodnią naszej uroczystości jest propagowanie nauki języka niemieckiego, stworzenie możliwości dzieciom do zaprezentowania swoich umiejętności sceniczno-językowych w języku niemieckim a nauczycielom do wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i doskonalenia warsztatu pracy.
Po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału uczestników i gości na I Przegląd Twórczości 17 kwietnia 2012 roku. Impreza miała kameralny charakter i odbyła się w naszej placówce przy ulicy Kiełczowskiej 31-33. Dwa kolejne lata gościliśmy w Lotniczych Zakładach Naukowych i tam organizowaliśmy nasz przegląd. Od 2015 roku w ramach programu Młodzi Obywatele Kultury zapraszamy gości i uczestników do C.S.IMPART, gdzie atmosfera jest bardzo podniosła i cała uroczystość nabrała profesjonalnego wymiaru. Do udziału zaprosiliśmy dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z całego powiatu wrocławskiego. W prowadzeniu imprezy wspierali nas uczniowie z gimnazjum nr 13.
W przeglądzie wystąpiło prawie 200 uczestników z następujących placówek z całego
województwa dolnośląskiego a także placówka w województwa opolskiego: Zespół Szkolno- Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.