Plan zajęć dodatkowych

 

PLAN  ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Grupy I – VI

Grupy VII- XI