Plan dnia

Placówka posiada ramowy rozkład dnia według, którego odbywają się zajęcia:
 

6.00 – 8.00 zabawy dowolne, prace badawcze w kąciku przyrody, prace indywidualne lub w małych zespołach o specyficznych potrzebach rozwojowych, ćwiczenia słuchowe, zabawy i gry dydaktycze, prace porządkowe

8.15 – 8.30 zabawa ruchowa (dzieci mł.), zestaw ćwiczeń porannych (dzieci st.)

8.30 – 9.00 zabiegi higieniczne, śniadanie

9.00 – 10.30 działalnośc kreatywna dzieci z wykorzystaniem różnych form i metod w obszarze aktywności umysłowej, manualnej, ruchowej
* zestaw zabaw ruchowych (dzieci mł.)
* zestaw ćwiczeń gimnastycznych (dzieci st.)

10.30 – 11.45 przygotowania do wyjścia na podwórko, spacery, wycieczki

11.45 – 12.00 obiad (I), podwieczorek

12.30 – 14.00 (dzieci mł) odpoczynek na leżaku- słuchanie bajki, muzyki relaksacyjnej, (dzieci st.) ćwiczenia relaksacyjne, spotkania z muzyką, wspólne słuchanie i czytanie bajek, książek, zabawy dowolne w sali lub na podwórku

14.00 – 14.30 czynnosci higieniczne, obiad (II)

14.30 – 17.00 zabawy dowolne dzieci, gry stolikowe, indywidualna praca z dzieckiem uwzględniająca potrzeby rozwojowe, zabawy na podwórku, kontakty z rodzicami