O przedszkolu

Przedszkole nr 71 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Dysponujemy jedenastoma przestrzennymi, jasnymi, kolorowymi i przytulnymi salami, w których – w zależności od realizowanej tematyki zajęć i dzięki pomysłowości pań nauczycielek – często zmienia się wystrój. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Przestronny hol, gdzie odbywają się imprezy i uroczystości przedszkolne, pełni także funkcję sali rekreacyjnej.

Przedszkole posiada bogate zaplecze dydaktyczne: sprzęt audiowizualny, zestaw instrumentów perkusyjnych dla każdej grupy, sprzęt sportowo – rekreacyjny, warsztat do działań artystycznych: plastycznych, teatralnych oraz językowych.

Grono pedagogiczne przedszkola wypracowało bogatą ofertę edukacyjną. Wszystkim dzieciom proponujemy ciekawe i inspirujące zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Nasi nauczyciele i instruktorzy posiadają wykształcenie wyższe, odpowiednie kwalifikacje oraz ogromny potencjał twórczy.

Oferta edukacyjna Przedszkola nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”

  • j.niemiecki
  • j.angielski
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty ceramiczne
  • logorytmika
  • logopeda
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • chór (dzieci starsze)
  • religia

Uczestniczymy w cyklicznych „Spotkaniach z Muzyką”, przedstawieniach teatralnych, a grupy najstarsze również w warsztatach muzealnych.

Organizujemy wiele ciekawych imprez, uroczystości, akcji i działań – u nas żaden Skrzat ani jego Rodzic się nie nudzi!

Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi:
* od 2000 roku należymy do Sieci Placówek Promujących Zdrowie i realizujemy liczne programy prozdrowotne. Na lata 2015-2017 stworzony został nowy autorski program „Czy to lato, czy to zima, nasza Chatka formę trzyma”.
* w roku 2003 przystąpiliśmy do Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej „Od przedszkola do gimnazjum”.

Jesteśmy pierwszym na Dolnym Śląsku przedszkolem, które legitymuje się Certyfikatem Przedszkola Wspierającego Uzdolnienia (2004 r.).

W 2008 r. otrzymaliśmy Międzynarodowy Certyfikat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw nauczania języków obcych.
Od 2012 r. jesteśmy organizatorem Przeglądu Twórczości w Języku Niemieckim. W roku 2014 w przeglądzie wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z województwa dolnośląskiego.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W obrębie naszej Skrzaciej rodziny funkcjonuje 11 grup:

* I grupa „ŚMIESZKI”
* II grupa „ŻYCZLIWKI”
* III grupa „MARZYCIELE”
* IV grupa „PRACUSIE”
* V grupa „MĄDRALE”
* VI grupa „ZGRYWUSY”
* VII grupa „SMERFY”
* VIII grupa „BIEDRONKI”
* IX grupa „KASZTANIAKI ”
* X grupa „SKRZATY „(dzieci 6-letnie),
* XI grupa „WĘDROWNICZKI”(dzieci 6-letnie)