Język angielski

ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Wprowadzanie już w przedszkolu języka obcego daje szansę wychowania dzieci w duchu akceptacji i tolerancji dla odmiennych kultur, rozbudzania zainteresowania językami i kulturami oraz lepszego przygotowania do życia nie tylko w zjednoczonej wielokulturowej Europie a także na całym świecie. Dzieci nie znają uprzedzeń, jednak pozytywne nastawienie do nowego języka i obcej kultury powinno być pielęgnowane poprzez rozwijanie pozytywnego nastawienia do osób reprezentujących ten język. Wszechogarniająca globalizacja przyczynia się do otwarcia granic państw na inne kultury, narodowości, języki. Wobec powyższego rozwijanie kompetencji wielokulturowych niejako samoistnie przenika w proces edukacji dzieci. Jednym ze składników tych kompetencji jest umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym. Ta umiejętność otwiera człowieka na świat, ludzi, ale również na niezwykle szybko rozwijającą się technologię, z którą każdy z nas spotyka się na co dzień. Im wcześniej rozpoczniemy naukę języka obcego, tym szybciej będzie on funkcjonował w życiu człowieka, jako zupełnie naturalne i swobodne narzędzie do komunikowania się z całym światem.

W roku szkolnym 2016/2017 wprowadziliśmy w naszym przedszkolu pilotażowy program nauczania języka angielskiego
„Wesoła wyprawa – podróż autobusem na spotkanie z językiem angielskim.”

Program zakłada położenie nacisku na ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności, ale jednocześnie pracy w grupie, a także na rozwój świadomości kulturowej. Założeniem programu jest otwartość na odmienność oraz kształtowanie tolerancji wobec innych narodów. Bardzo ważna sprawa w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym jest świadomość, że dzieci spostrzegają świat całościowo. Nauczanie integralne stwarza uczniom możliwość tworzenia spójnego obrazu świata i pozwala nauczycielowi na lepsze poznanie dziecka w rożnych sytuacjach. Integracja polega między innymi na korelowaniu treści, metod i form pracy w obrębie całego procesu nauczania. Uczenie się języka angielskiego w wieku 3-6 lat jest w pewnym sensie zbliżone do przyswajania języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Treści nauczania programu są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci i zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych, gdyż dzieci szybciej kojarzą słowa, funkcje i struktury z określonym tematem. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń. Dzięki temu program nauczania języka angielskiego można dopasować do programu nauczania przedszkolnego. Struktury językowe i słownictwo wprowadzone są spiralnie, to znaczy, że co pewien czas te same treści są powtarzane i rozszerzane o nowe elementy, podobnie jak treści nauczania przedszkolnego.

Należy pamiętać, iż poznawanie języka obcego w okresie przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z językiem i w języku obcym.

Program nauczania języka angielskiego w naszej placówce realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych (dzieci 3 i 4letnie: 20minut, dzieci 5 i 6letnie: 30 minut), dwa razy w tygodniu.

W podróży autobusem na spotkania z językiem angielskim dzieciom towarzyszy małpka Cheeky,
która jest ich przewodnikiem po krainie j.angielskiego.

 

Tak się witamy:

       Hello Cheeky

Hello Cheeky! Monkey, monkey.
Hello Cheeky, we love you!
Hello Cheeky! Monkey, monkey,
Hello Cheeky, a kiss for you.

 

Hello!

Hello!
Hello!
Hello, how are you?

I’m good!
I’m great!
I’m wonderful!

The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round. Round and round.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep.
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

The people on the bus go up and down.
Up and down. Up and down.
The people on the bus go up and down. Up and down.

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.
The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah.

The mommies on the bus go, „Shhh shhh shhh.”
„Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”
The daddies on the bus go, „Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”