„JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO- TY TEŻ JESTEŚ MOIM KOLEGĄ!”

Na przełomie marca i kwietnia 2017 w grupie XI „Wędrowniczki” odbyły się trzy spotkania w charakterze warsztatów, przeprowadzone przez słuchaczki Kolegium Pracowników Służb Społecznych, panie: Karolinę Trzeciak i Aleksandrę Hnat.

Celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci postaw koleżeńskich, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie relacji opartych na przyjaźni, szacunku i bezinteresownej pomocy, jednocześnie zapobieganie agresji w otoczeniu rówieśniczym dzieci.

Tytuł projektu socjalnego brzmiał: „JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO- TY TEŻ JESTEŚ MOIM KOLEGĄ!”

Zajęcia odbyły się trzy razy: pierwsze spotkanie to warsztat integracyjny, drugie spotkanie to warsztat kształtujący, trzecie spotkanie to warsztat podsumowujący.

Podczas warsztatów dzieci bawiły się z prowadzącymi budując wspólne relacje z rówieśnikami, uczyły się i utrwalały zasady zdrowej rywalizacji w czasie zabaw, uczyły się postaw tolerancji. Zabawy były tak przemyślane, aby skłonić dzieci do pracy zespołowej. Wszyscy bawili się ze wszystkimi. Wspólnie wykonywali plansze do podsumowania zajęcia. Warsztaty upływały w miłej i wesołej atmosferze. Dzieciom bardzo podobały się te zajęcia.

Na koniec słuchały wybranych opowiadań  z serii Kubuś Puchatek i przyjaciele i dzieliły się refleksją na temat wysłuchanego zdarzenia z życia Kubusia, oceniając różne zachowania postaci.