j.niemiecki

pocig-i-dzieci-52778258

Przedszkole nr 71 jest placówką od wielu lat wspierającą dziecięce uzdolnienia. Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych sprzyja rozwijaniu zainteresowań dzieci i sprawia, że mogą tu rozwijać swoje potencjały.

Edukacja przedszkolna to dobry czas na naukę języka obcego. Obecnie obowiązkiem przedszkola jest nauczanie języka nowożytnego w najstarszych grupach, a w Chatce Małego Skrzatka  już w roku 2005 zrodził się pomysł stworzenia programu nauczania języka niemieckiego, którym objęte byłyby nieodpłatnie wszystkie dzieci w przedszkolu.
Program zatytułowano „Wesoła wyprawa pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim”.

 Zajęcia z języka niemieckiego mają formę zabawy i zawsze zaczynają się od podróży pociągiem połączonej z odśpiewaniem niemieckiej piosenki „Auf der Eisenbahn”. Jest to rytuał, który wyznacza początek zajęć, wprowadza ład i daje dzieciom poczucie stałości.

To już ponad 11 lat dzień w dzień rusza niemiecki pociąg w naszej placówce. Kiedyś przypominał on starodawną lokomotywę z kolorowymi wagonikami. Dziś można w nim dostrzec szybkie Pendolino.

Początkowo na naukę języka niemieckiego w 6 grupach przeznaczono 6 godzin w tygodniu. (W 2005 r.  funkcjonował tylko budynek A.) Dziś w przedszkolu mamy 11 grup i dwóch nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz  niemieckojęzyczną grupę bilingwalną.

Podczas swojej jedenastoletniej podróży minęliśmy wiele stacji. Było mnóstwo wydarzeń i sukcesów. Nie sposób wymienić je w krótkim artykule.

Realizacja jednego z projektów – „Przedszkolaki na tęczowym pomoście,  przedszkolaki bez barier językowych” zakończyła się przyznaniem naszej Chatce certyfikatu European Language Label (2008). Projekt miał na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci językiem niemieckim poprzez edukację regionalną z wykorzystaniem metody teatralnej.

Innym projektem były Baśniowe spotkania z językiem niemieckim”, w przygotowanie którego zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także ich rodzice oraz, oczywiście, nauczyciele. Wielki finał odbył się z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji wspierających nasze przedszkolne działania.

Od samego początku w naszej podróży towarzyszy nam Niemieckie Towarzystwo-Społeczno Kulturalne, z którym współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach.
NTKS docenia starania naszego przedszkola. Dostrzega trud i zaangażowanie włożone w realizację programu nauczania języka niemieckiego, co podkreśla w pismach kierowanych do placówki. Wiele dobrego pisze o nas w swoich czasopismach dla mniejszości niemieckiej.

Podczas wielu przedszkolnych uroczystości gościliśmy u siebie także przedstawicieli Konsulatu Generalnego RFN. W listach gratulacyjnych pani Annette Bussman, konsul generalny RFN w czasie objęcia nas honorowym patronatem,  podkreśliła bardzo dobre przygotowanie językowe przedszkolaków, dostrzegła także zaangażowanie rodziców w realizację projektów językowych, gratulowała entuzjazmu nauczycielom i życzyła dalszych sukcesów w promowaniu nauczania języka niemieckiego.

Nasze działania przyniosły efekt w postaci, objęcia w maju 2010 r., naszej Chatki honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RFN, który swoją decyzję motywował doskonałą współpracą przedszkola ze środowiskiem lokalnym w zakresie nauczania języka niemieckiego, innowacyjnymi formami nauki i wymiernymi efektami nauczania.

 Częstym gościem i przyjacielem przedszkola była, i nadal jest, pani Lilla Jaroń. Jako podsekretarz stanu wielokrotnie zaszczycała nas swoimi odwiedzinami, przekazała na ręce pani dyrektora list gratulacyjny, w którym podkreślono zasługi krzewienia znajomości języków obcych w nauczaniu przedszkolnym. Pani Lilla Jaroń edukację językową postrzega jako klucz do sukcesu naszych wychowanków we wspólnej Europie. Do dziś jest sprzymierzeńcem przedszkola i gości u nas podczas ważnych uroczystości.

Aby wzbogacić ofertę językową, do naszego pociągu zabieraliśmy młodych wolontariuszy z Niemiec. Już od wielu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Semper Avanti. Młodzi ludzie, poszukując swojej drogi życiowej, wspierają nauczycieli języka niemieckiego w codziennych działaniach. Dzieci mają okazję osłuchać się z żywym językiem obcym, a wolontariusze uczą się kreatywności i poznają metod nauczania języka obcego w przedszkolu.

W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowaliśmy Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim, do udziału w którym zaprosiliśmy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z Wrocławia. Możliwość wyboru formy występu (piosenka, etiuda, spektakl teatralny, recytacja) sprawił, że nasz pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Dzieci i młodzież ucząca się języka niemieckiego ma niewiele okazji, by zaprezentować swoje językowe umiejętności, a nauczyciele odczuwają potrzebę wymiany doświadczeń  związanych z nauczaniem języka obcego.

W  latach  2013 i 2014 kolejne Przeglądy Twórczości w Języku Niemieckim zorganizowano we współpracy z sąsiednią placówką oświatową – Lotniczymi Zakładami Naukowymi.

Od roku 2014 w Przeglądzie biorą udział także szkoły ponadgimnazjalne. Swoje językowe umiejętności prezentują uczniowie nie tylko wrocławskich szkół i przedszkoli – Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim objął swym zasięgiem także  placówki z powiatu wrocławskiego.

W ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury od 2015 roku mamy możliwość organizowania Przeglądu Twórczości w Języku Niemieckim w  Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu.

W promowaniu nauczania języka niemieckiego, oprócz Konsulatu Generalnego RFN i Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wspierają nas również od lat:

  • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
  • Starostwo Powiatu Wrocławskiego,
  • Goethe Institut,
  • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,
  • Instytut Austriacki
    oraz  Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Język niemiecki w Chatce Małego Skrzatka rozbrzmiewa na co dzień podczas zajęć przedszkolnych, pojawia się także podczas „kalendarzowych” uroczystości przedszkolnych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pasowanie na Przedszkolaka, Pożegnanie z Przedszkolem, jasełka bożonarodzeniowe, Dzień Świętego Marcina, Ostern – Wielkanoc z Hansem Hase.

Swoje umiejętności lingwistyczne dzieci prezentują również podczas uroczystości miejskich. Są to: przeglądy teatralne oraz wokalne, prezentacje w ramach Dnia Jedności Chrześcijan, występy w Domu Pogodnej Starości, majowe Święto Europy, Europejskie Dni Językowe.

 Jedna z przedszkolnych grup w ramach e-twiningu brała udział w językowych spotkaniach z przedszkolem w Grecji.

Nie sposób wymienić wszystkich działań, jakie mają miejsce w naszej Chatce w związku z  Wesołą wyprawą pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim.

Nasz pociąg rozrasta się i pędzi coraz dalej. Zatrzymuje się tylko po to, by mogli do niego wsiąść nowi pasażerowie.

 

One Comment

  1. Just keep updating wroc.pl i have bookmrked your site
    6 marca 2018 at 14:00

Leave a comment