j.niemiecki

pocig-i-dzieci-52778258

Przedszkole nr 71 jest placówką od wielu lat wspierającą dziecięce uzdolnienia. Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych sprzyja rozwijaniu zainteresowań dzieci i sprawia, że mogą tu rozwijać swoje potencjały.

Edukacja przedszkolna to dobry czas na naukę języka obcego. Obecnie obowiązkiem przedszkola jest nauczanie języka nowożytnego w najstarszych grupach, a w Chatce Małego Skrzatka  już w roku 2005 zrodził się pomysł stworzenia programu nauczania języka niemieckiego, którym objęte byłyby nieodpłatnie wszystkie dzieci w przedszkolu.
Program zatytułowano „Wesoła wyprawa pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim”.

 Zajęcia z języka niemieckiego mają formę zabawy i zawsze zaczynają się od podróży pociągiem połączonej z odśpiewaniem niemieckiej piosenki „Auf der Eisenbahn”. Jest to rytuał, który wyznacza początek zajęć, wprowadza ład i daje dzieciom poczucie stałości.

To już ponad 11 lat dzień w dzień rusza niemiecki pociąg w naszej placówce. Kiedyś przypominał on starodawną lokomotywę z kolorowymi wagonikami. Dziś można w nim dostrzec szybkie Pendolino.

Początkowo na naukę języka niemieckiego w 6 grupach przeznaczono 6 godzin w tygodniu. (W 2005 r.  funkcjonował tylko budynek A.) Dziś w przedszkolu mamy 11 grup i dwóch nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz  niemieckojęzyczną grupę bilingwalną.

Podczas swojej jedenastoletniej podróży minęliśmy wiele stacji. Było mnóstwo wydarzeń i sukcesów. Nie sposób wymienić je w krótkim artykule.

Realizacja jednego z projektów – „Przedszkolaki na tęczowym pomoście,  przedszkolaki bez barier językowych” zakończyła się przyznaniem naszej Chatce certyfikatu European Language Label (2008). Projekt miał na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci językiem niemieckim poprzez edukację regionalną z wykorzystaniem metody teatralnej.

Innym projektem były Baśniowe spotkania z językiem niemieckim”, w przygotowanie którego zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także ich rodzice oraz, oczywiście, nauczyciele. Wielki finał odbył się z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji wspierających nasze przedszkolne działania.

Od samego początku w naszej podróży towarzyszy nam Niemieckie Towarzystwo-Społeczno Kulturalne, z którym współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach.
NTKS docenia starania naszego przedszkola. Dostrzega trud i zaangażowanie włożone w realizację programu nauczania języka niemieckiego, co podkreśla w pismach kierowanych do placówki. Wiele dobrego pisze o nas w swoich czasopismach dla mniejszości niemieckiej.

Podczas wielu przedszkolnych uroczystości gościliśmy u siebie także przedstawicieli Konsulatu Generalnego RFN. W listach gratulacyjnych pani Annette Bussman, konsul generalny RFN w czasie objęcia nas honorowym patronatem,  podkreśliła bardzo dobre przygotowanie językowe przedszkolaków, dostrzegła także zaangażowanie rodziców w realizację projektów językowych, gratulowała entuzjazmu nauczycielom i życzyła dalszych sukcesów w promowaniu nauczania języka niemieckiego.

Nasze działania przyniosły efekt w postaci, objęcia w maju 2010 r., naszej Chatki honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RFN, który swoją decyzję motywował doskonałą współpracą przedszkola ze środowiskiem lokalnym w zakresie nauczania języka niemieckiego, innowacyjnymi formami nauki i wymiernymi efektami nauczania.

 Częstym gościem i przyjacielem przedszkola była, i nadal jest, pani Lilla Jaroń. Jako podsekretarz stanu wielokrotnie zaszczycała nas swoimi odwiedzinami, przekazała na ręce pani dyrektora list gratulacyjny, w którym podkreślono zasługi krzewienia znajomości języków obcych w nauczaniu przedszkolnym. Pani Lilla Jaroń edukację językową postrzega jako klucz do sukcesu naszych wychowanków we wspólnej Europie. Do dziś jest sprzymierzeńcem przedszkola i gości u nas podczas ważnych uroczystości.

Aby wzbogacić ofertę językową, do naszego pociągu zabieraliśmy młodych wolontariuszy z Niemiec. Już od wielu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Semper Avanti. Młodzi ludzie, poszukując swojej drogi życiowej, wspierają nauczycieli języka niemieckiego w codziennych działaniach. Dzieci mają okazję osłuchać się z żywym językiem obcym, a wolontariusze uczą się kreatywności i poznają metod nauczania języka obcego w przedszkolu.

W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowaliśmy Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim, do udziału w którym zaprosiliśmy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z Wrocławia. Możliwość wyboru formy występu (piosenka, etiuda, spektakl teatralny, recytacja) sprawił, że nasz pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Dzieci i młodzież ucząca się języka niemieckiego ma niewiele okazji, by zaprezentować swoje językowe umiejętności, a nauczyciele odczuwają potrzebę wymiany doświadczeń  związanych z nauczaniem języka obcego.

W  latach  2013 i 2014 kolejne Przeglądy Twórczości w Języku Niemieckim zorganizowano we współpracy z sąsiednią placówką oświatową – Lotniczymi Zakładami Naukowymi.

Od roku 2014 w Przeglądzie biorą udział także szkoły ponadgimnazjalne. Swoje językowe umiejętności prezentują uczniowie nie tylko wrocławskich szkół i przedszkoli – Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim objął swym zasięgiem także  placówki z powiatu wrocławskiego.

W ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury od 2015 roku mamy możliwość organizowania Przeglądu Twórczości w Języku Niemieckim w  Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu.

W promowaniu nauczania języka niemieckiego, oprócz Konsulatu Generalnego RFN i Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wspierają nas również od lat:

 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 • Starostwo Powiatu Wrocławskiego,
 • Goethe Institut,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,
 • Instytut Austriacki
  oraz  Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Język niemiecki w Chatce Małego Skrzatka rozbrzmiewa na co dzień podczas zajęć przedszkolnych, pojawia się także podczas „kalendarzowych” uroczystości przedszkolnych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pasowanie na Przedszkolaka, Pożegnanie z Przedszkolem, jasełka bożonarodzeniowe, Dzień Świętego Marcina, Ostern – Wielkanoc z Hansem Hase.

Swoje umiejętności lingwistyczne dzieci prezentują również podczas uroczystości miejskich. Są to: przeglądy teatralne oraz wokalne, prezentacje w ramach Dnia Jedności Chrześcijan, występy w Domu Pogodnej Starości, majowe Święto Europy, Europejskie Dni Językowe.

 Jedna z przedszkolnych grup w ramach e-twiningu bierze udział w językowych spotkaniach z przedszkolem w Grecji.

Nie sposób wymienić wszystkich działań, jakie mają miejsce w naszej Chatce w związku z  Wesołą wyprawą pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim.

Nasz pociąg rozrasta się i pędzi coraz dalej. Zatrzymuje się tylko po to, by mogli do niego wsiąść nowi pasażerowie.

 

4 komentarze

 1. QNMv2N http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
  7 lipca 2017 at 05:20
 2. FRBMlq http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
  7 lipca 2017 at 19:05
 3. s17Ly2 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
  9 lipca 2017 at 12:08
 4. I have noticed you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn additional cash every month because you've got hi quality content. If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Wrastain's tools
  3 września 2017 at 23:45

Leave a comment