Cały Wrocław czyta dzieciom

 

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają zaciekawienie książką. Kontakt z książką od najmłodszych lat daje motywację do samodzielnego obcowania z nią w późniejszym wieku.

Czytanie ma następujące zalety:

 • Gwarantuje dziecku zdrowie emocjonalne, daje poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia poczucie własnej wartości
 • Buduje więź między dzieckiem a Rodzicem
 • Poszerza zasób wiedzy i przynosi korzyści językowe
 • Wzbogaca język i słownictwo
 • Pobudza wyobraźnię i fantazję
 • Pomaga zrozumieć siebie i innych
 • Stymuluje rozumienie otaczającej nas rzeczywistości
 • Jest świetną i niedrogą rozrywką dla całej rodziny

 

Chcąc kształtować odpowiednie nawyki czytelnicze i rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci, przedszkole od 5 lat aktywnie uczestniczy w działaniach akcji „Cały Wrocław czyta”.

Projekt ten jest skierowany do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia.

Jego zadaniem jest podnoszenie „podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną: kreatywność, oryginalność i nietuzinkowość w postrzeganiu szkoły XXI wieku.”

Podstawowa idea projektu to stawianie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcriossingu oraz stworzenie na terenie placówek przez dzieci i młodzież tzw. „bajecznych ławeczek”, które służyć będą akcjom czytelniczym, działaniom artystycznym i bookcrossingowi.

Podstawowe cele akcji i projektu:

 • promocja Wrocławia, jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016w kontekście rozwijania i propagowania idei czytania wśród dzieci i młodzieży
  w Polsce i w Europie.
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta
  w ramach akcji „Cały Wrocław czyta”,
 • integracja mieszkańców Wrocławia wokół „bajecznych ławeczek”,
 • odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych, oryginalnych miejsc na kulturalnej mapie miasta, które służyć będą popularyzacji czytania.

Bez tytułlu

Źródło: www.wroclaw.pl